THÔNG BÁO

Hệ thống khai báo Hải Quan Trung Quốc mấy ngày gần đây đang gặp sự cố, ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hoá line Thương Mại Điện Tử, kéo dài thời gian hàng về.

Rất mong quý khách thông cảm