THÔNG BÁO 13.09.2020

Hiện tại Tổng Cục đang trong quá trình khảo sát, kiểm tra và quy chuẩn lại line Thương Mại Điện Tử, dẫn đến tình trạng hàng hóa về chậm, delay thời gian. Thông tin mới nhất từ phía hải quan mà công ti Lê Phương nhận được, hàng hóa sẽ ổn định trở lại từ ngày 15.09 - sau đợt kiểm tra này

Rất mong quý vị khách hàng của công ti Lê Phương thông cảm và chờ đợi, và lên phương án hàng hóa cũng như thông báo lại đối với khách hàng của mình

Chúng tôi sẽ sớm update thông tin, tình hình hàng hóa

Cảm ơn quý khách hàng nhiều